Əxlaqi tərəqqinin yolları

Həyatda seçimlər

Əmirəlmöminin Əli əleyhissalam buyurur: "İnsan bu dünyada həmişə seçim qarşısındadır."

Deməli, insan bu dünyada daima seçimlər ayırıcındadar.
Elə isə seçimlərimizi düz edək:

-Kişini AĞILına görə seçmək lazımdır, var-dövlətinə görə yox!
-Qadını VƏFAsına görə seçmək lazımdır, GÖZƏLliyinə görə yox!
-Dostu SƏMİMİYYƏTinə görə seçmək lazımdır, danışmağına görə yox!
-Aşiqi SƏBRinə görə seçmək lazımdır, iddiasına görə yox!
-Malı BƏRƏKƏTinə görə seçmək lazımdır, çoxluğuna görə yox!
-Evi RAHATlığına görə seçmək lazımdır, ölçüsünə görə yox!
-Avtomabili YARARLIlığına görə seçmək lazımdır, modelinə görə yox!
-Yeməyi KEYFİYYƏTinə görə seçmək lazımdır, kəmiyyətinə görə yox!
-Dərsi USTADına görə seçmək lazımdır, harada dərs dediyinə görə yox!
-Alimi ELMinə görə seçmək lazımdır, diplomuna görə yox!
-Yazıçını ƏQİDƏsinə görə seçmək lazımdır, kitablarının sayına görə yox!
-Adamı İNSANLIĞına görə seçmək lazımdır, zahiri görünüşünə görə yox!
-Qəlbi PAKLIQ və SAFLĞına görə seçmək lazımdır, yiyəsinin kimliyinə görə yox!
-Sözləri DƏRİN MƏNALARına görə seçmək lazımdır, kimin dediyinə görə yox!

ALLAH TAALA HAMIMIZI HƏYAT SEÇİMLƏRİNDƏ MÜVƏFFƏQ ETSİN.

baxılıb: 1318 dəfə