Əxlaqi tərəqqinin yolları

Əxlaqi tərəqqi üçün nəsihət

İmam Zeynul Abidin əleyhissalam buyurur: "Bu üç sifət və xasiyyət kimdə olarsa həmin insan bu dünyada Allah Taalanın pənahında olar, Qiyamət günündə isə Allah Taalanın ərşinin rəhmət kölgəsində olar. Məhşər gününün çətinlikləri və əziyyətlərindən amanda olar. 1- İnsanlara ehsan və yaxşılıq etmək istəyərsə, elə şeyləri bəxşiş etsin ki, həmin şeylər özünün sevdiyi şeylərdən olsun. 2- Hər hansı bir işi etmək istəyəndə əvvəlcə bu barədə düşünsünlər ki, onların atdıqları bu addım Allah Taalaya itaət yolundadır, yoxsa günaha doğru olan bir addımdır. 3- Öz eyibini islah edib düzəltmədən öncə dostlarının eyiblərini axtarmasın."

İnsana nicat verəcək ən gözəl xasiyyətlər

İmam Zeynul Abidin əleyhissalam buyurur: "Bu üç sifət və xasiyyət kimdə olarsa həmin insan bu dünyada Allah Taalanın pənahında olar, Qiyamət günündə isə Allah Taalanın ərşinin rəhmət kölgəsində olar. Məhşər gününün çətinlikləri və əziyyətlərindən amanda olar. 1- İnsanlara ehsan və yaxşılıq etmək istəyərsə, elə şeyləri bəxşiş etsin ki, həmin şeylər özünün sevdiyi şeylərdən olsun. 2- Hər hansı bir işi etmək istəyəndə əvvəlcə bu barədə düşünsünlər ki, onların atdıqları bu addım Allah Taalaya itaət yolundadır, yoxsa günaha doğru olan bir addımdır. 3- Öz eyibini islah edib düzəltmədən öncə dostlarının eyiblərini axtarmasın."